Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Hranice v dobrovolnické práci – workshop

Workshop s Kamilou Bobysudovou, TOTEMovou supervizorkou a lektorkou, je orientovaný na zvýšení kompetencí při dobrovolnické práci s klienty. Nabídne vědomosti a dovednosti v oblasti práce s hranicemi, a to jak s hranicemi dobrovolnické služby, s hranicemi svými i s hranicemi klienta. Interaktivní, zážitkovou formou představí základní teoretické koncepty týkající se hranic v pomáhajících profesích a prostřednictvím aktivního nácviku i řešení modelových situací. Prostor bude věnovaný také reflexi vlastních zdrojů podpory a nástrojům psychohygieny.