Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Koordinátory dobrovolníků čeká kurz zacílený na rozvoj a profesní růst.

Odložený kurz Rozvoj a profesní růst pro koordinátory dobrovolníků bude probíhat během srpna. Jeho cílem je poskytnout absolventům informace, jak mohou úspěšně nastartovat nebo rozvíjet dobrovolnické programy v sociálních službách a v dalších oblastech dobrovolnické činnosti. Ve svých tématech účastníkům nabídne prostor pro orientaci v historii, aktuálních trendech a oblastech dobrovolnictví, ozřejmí důležitost supervize organizace se zaměřením na dobrovolnictví a zhodnocení dosavadní dobrovolné činnosti.

Kurz se bude zabývat i tématem managementu dobrovolnictví. Účastníci získají dovednosti pro vlastní práci s dobrovolníky a jejich koordinaci včetně výcviku a supervize. Naučí je mapovat a popsat motivace organizace k přijetí dobrovolníků včetně vyhledání a výběru možných činností pro dobrovolníky. Metodami diskusí, brainstormingu a sdílení získají informace o zdrojích dobrovolníků, jejich potřebných vlastnostech a dovednostech, přípravě a provázení cestou jejich dobrovolnického zapojení. Součástí kurzu je jsou i témata o legislativních normách dotýkajících se problematiky dobrovolnictví, administrace a možnosti a přípravu k získání kvalifikačního osvědčení dle NSP Koordinátor dobrovolnictví. Nedílnou součástí je i téma osobnostní a kompetenční výbavy koordinátora, jeho motivace k práci a psychohygiena.