Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Byli jsme při tom… aneb oslava kulatých narozenin dobrovolnice Aničky z Oblastní charity Klatovy se vydařila

Překrásné páteční odpoledne proběhlo v novém komunitním centru Dotyk v Klatovech, který začátkem července 2021 otevřela Oblastní charita Klatovy. Mezi prvními akcemi, které přinesly do Dotyku život, bylo i milé setkání s dobrovolníky Charitního šatníku a zaměstnanci OCH Klatovy, kteří připravili oslavu kulatého jubilea pro svoji dlouhodobou dobrovolnici Aničku Šotovou. Dobrovolnice, která i přes svůj vyšší věk má optimismu na rozdávání,  je velkým obohacením pro všechny v OCH Klatovy.

Od 1. 9. 2014 Anička dlouhodobě podporuje Oblastní charitu Klatovy. Svou životní moudrostí a optimistickým přístupem k životu podporovala klientky v Azylovém domě sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Klatovech. Sem vždy přinášela pochopení a dobrou náladu. Od června 2015 dochází pravidelně vypomáhat do Charitního šatníku a „moooc“ pomáhá s úpravou darovaného oblečení pro charitní šatník.

Kromě služby v šatníku ochotně OCH Klatovy podporuje i při jednorázových akcích, zejména při potravinových sbírkách, jak tomu bylo i letos.

Oslava se nesla v duchu příjemného setkání milých lidí a kouzelném prostředí nově vybudovaného klubu. Nachází se ve staré zástavbě ve středu města a už při vstupu na vás dýchne krásná tvořivá energie. Najdete tu restaurované kousky starého nábytku i repliky dobového vybavení. Každý kousek zařízení vybrala a společně s kolegyněmi přetvořila koordinátorka klubu Petra, která v klubu vítá a pečuje o děti i seniory. Tvoří s nimi, povídá a buduje skvělou atmosféru. Pravidelnou činnost Dotyk plánuje od září 2021, tak když budete mít cestu kolem, klub najdete v Krameriově ulici. Vchod určitě nepřehlédnete, upozorní vás na něj charitní vlajka v okně.

Aničce přejeme ještě mnoho dobrovolnických let, energie a dobré nálady, která pomáhá všude, kde je potřeba.