Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Do 24. 9. 2021 je možné nominovat dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2021

Letošní už XVI. ročník proběhne pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, PhD.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci….) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…).

Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu a měla by být vykonávána v rámci Plzeňského kraje.

 Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější, než kdy jindy. Šiřte, prosím, tuto informaci (mail) dále mezi další jednotlivce i organizace.

Vyplněný návrhový list je možné zaslat na adresu Brněnská 14, 32300 Plzeň nebo mail info@doraplzen.cz .

Nominovat je možné do 24. září 2021.

Nominační list je k dispozici online nebo ke stažení na stránkách DORA Plzeň. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji bude zakončen slavnostním předáním cen dne 21.10.2021 v prostorách DEPO2015 v Plzni.