Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje má nové propagační letáky

Vzhledem k potřebě oslovení širší veřejnosti byly vytištěny propagační letáky Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje. Na letácích je možné se dočíst, že hlavním úkolem RDC PK je pomáhat ke spojování potenciálních dobrovolníků s organizacemi, které jejich pomoc potřebují. Další důležitou funkcí je sdružování různých dobrovolnických organizací a napomáhání tím k jejich spolupráci. Být oficiální dobrovolnickou organizací nicméně není nutnou podmínkou. Spolupracujeme také s obcemi, krajem ale i „pouhými“ skupinami nadšenců, kteří chtějí udělat kousek dobra.

Ve středu 28. srpna 2021 bylo doručeno prvních 50 letáků do Městské charity Plzeň – Šatníku pro samoživitelky. V pátek 30.7.2021 pak dalších 450 na akce pro studenty spolupracující organizace Grafia a na KÚ Plzeňského kraje. V následujících dnech rozvezeme další letáky do infocenter, knihoven, spolupracujících organizací a na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Již nyní jsou letáky k vyzvednutí na recepci Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM každý den od 8:00 do 15:30. A také v kanceláři Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje, sídlícího tamtéž, každou středu od 14:00 do 19:00 a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin.