Rubriky
Příběhy dobrovolnictví

Vendulka z TOTEMu

 Dobrovolnice, která i přes svůj handicap žije naplno a dokáže plným srdcem dávat druhým…

V roce 2015 vyhrála ocenění Křesadlo pro Plzeňský kraj. Dobrovolnice, absolventka studia pro sociální pracovníky na VOŠ zdravotnická v Plzni, iniciátorka mnoha významných změn a aktivit v TOTEM, z.s.. Ve svém bohatém životě nachází i prostor pro pomoc těm, kteří naši pomoc velmi potřebují.

Vendulka do TOTEMu poprvé přišla s žádostí o umožnění odborné praxe v bezbariérovém prostředí. Protože je upoutaná na invalidní vozík, bylo pro ni velkým problémem místo pro praxi sehnat. Brzy jsme vzájemně zjistili, že ani jinak mezi námi nejsou bariéry a vzhledem k velkému zájmu o profesi i o způsoby naší práce okamžitě partnersky komunikovala s většinou pracovníků organizace, jednotlivými koordinátory programů. Získala první informace  o organizaci, financování, problémech i radostech. Po ukončení praxe v roce 2012 požádala o přípravu dobrovolnické smlouvy a začala pravidelně docházet a podporovat seniory v Domově seniorů na Doubravce. Zároveň jako lektorka dlouhodobě vede tvořivé dílny pro seniory v TOTEMu… když je potřeba upeče dort k jakékoli příležitosti, podpoří jakoukoli akci, která v TOTEMu probíhá…

Byla velkým iniciátorem dokončení bezbariérových prostor v TOTEMu. Hlavně díky jejímu zapálení byl v září 2015 instalován nový výtah a v loňském roce mezi studenty iniciovala úspěšnou sbírku pro těžce postiženého chlapce, který je dlouhodobě upoután na nemocniční lůžko. Saša potřeboval ke svému rozvoji technickou pomůcku k ovládání IT technologií. Sama se vzdala honoráře za reportáž o dobrovolnické službě, kterou natočila Česká televize, a úspěšně motivovala své studenty, které učí, k solidárnosti a empatii s nemocným chlapcem.  

              Na Vendulce velmi oceňuji aktivní přístup ke všem příležitostem a činnostem, které, v TOTEMu objevila. Oceňuji její spolehlivost, zodpovědnost a ochotu pracovat nad rámec  v  okamžiku, kdy TOTEM nebo kdokoli v blízkosti TOTEMu  potřebuje. Svým přátelským postojem, všestranností, spolehlivostí a iniciativou je dobrou motivací a příkladem pro dobrovolníky pracující v dobrovolnickém klubu Klíč.  Je výborným sparingpartnerem celému TOTEMovému týmu zaměstnanců i dobrovolníků.