Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Veletrh práce a vzdělání se zahraniční účastí

V úterý 12.4. proběhl v areálu plzeňské Lokomotivy výroční desátý Veletrh práce a vzdělání pořádaný společností Grafia. Představilo se na něm mnoho firem působících jak v Plzni, mezi které patří například společnost Ball otevírající zcela novou výrobnu plechovek, tak jejím blízkém okolí, mezi které patřilo RSF Elektronik podnikající v městě Stříbře. Mezi komerčními firmami se ovšem objevily také dvě organizace zabývající se dobrovolnictvím. Dobrovolníci z Diakonie Západ prováděli po veletrhu ukrajinsky mluvící návštěvníky a umožnili jim tak komunikaci s potencionálními zaměstnavateli. Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje příchozím návštěvníkům prezentovalo pod hlavičkou Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM možnosti uplatnění v rámci bezplatné pomoci potřebným. Představilo celý koncept dobrovolnictví a jeho působení nejen v obecné rovině, ale také na konkrétních případech v Plzeňském kraji. Nechyběla zde ani nástěnka, kde bylo možné nalézt v současnosti poptávanou pomoc. Kromě těchto informací mohli návštěvníci zkusit trochu hazardu na našem Kole štěstí, vyhrát tak některý ze sponzorských darů našich podporovatelů a zároveň tím finančně podpořit naše centrum.

Letošní ročník Veletrhu práce a vzdělání se od předchozích diametrálně odlišoval. Kromě českých uchazečů se ho totiž zúčastnil velký počet válečných uprchlíků z Ukrajiny. Drtivou většinu této komunity tvořily ženy, které mohou být v důsledku alespoň dočasně vysokým přínosem pro firmy, které mají problém obsadit volná místa.