Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Sborník z konference Dobrovolnictví v kultuře a umění je na světě.

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví se ve dnech 13.-14. října 2021 uskutečnila online konference Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy. Jejím záměrem bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury ( muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví ). Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna. Cílem bylo nejen znovu oživit a propagovat téma dobrovolnictví v kultuře a umění, ale také ukázat jeho výhody těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny také inspirativní projekty a příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury.

Bc. Vlasta Faiferlíková, ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s., které zřizuje Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje přispěla do sborníku zajímavým příspěvkem o sbližování generací:

Mezigenerační výzva

Dobrovolnictví vytváří aktivní prostor pro plnohodnotný mezigenerační dialog. V rámci různých dobrovolnických aktivit studenti a mladší generace podporují seniory v pobytových zařízeních i v domácnostech a přinášejí pocit sounáležitosti a bezpečí do života zejména osamělých seniorů. Vznikají školní a studentské projekty, v poslední době se zapojují i mateřské a základní školy. Přínosem bývá nejen návrat k přirozeným mezigeneračním vztahům, ale i včasná a důležitá příprava dětí a žáků základních škol pro aktivní občanské zapojování v průběhu dalších let života.
Senioři tvoří čím dál větší část české populace a již dlouhou dobu nejsou jen příjemci dobrovolné pomoci. Je mezi nimi mnoho vzdělaných lidí, kteří něčemu rozumějí a často hledají, jak své zkušenosti uplatnit. Je mezi nimi i mnoho takových, kteří jsou osamoceni, vykořeněni, cítí se zbyteční a potřebují někam patřit… A najdou se i takoví, kteří už rezignovali na život, jsou velmi kritičtí a negují všechno kolem sebe… Komunitní a dobrovolnická centra vytvářejí místo, kde se senior může nadechnout, zorientovat ve své nové životní situaci a najít svoji cestu k další spokojené a plnohodnotné etapě života.
Například Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., se od roku 2012 zaměřuje na vytváření prostoru pro rozvoj občanské angažovanosti seniorů a nabízí různé možnosti zapojování do dobrovolnické služby pro podporu regionu. Seniorští dobrovolníci, kteří čtou v mateřských školách, docházejí za dětmi do intervenčního centra, doučují malé i větší školáky, pomáhají při organizaci kulturních, sportovních a veřejnostních akcí, připravují „náctileté z dětských domovů“ na samostatný život v domácnosti, budují společně s dětmi komunitní zahrady nebo se stávají „náhradními babičkami či dědečky“ v rodinách, kde „třetí generace“ chybí, nacházejí kromě radosti ze společných chvil v dobrovolnické práci i nové sociální kontakty, které jdou napříč generacemi a přinášejí novou kvalitu do života nejen jim, ale i všem generacím mladším.
Národní asociace dobrovolnictví podporuje sdílení zkušeností mezigeneračního zapojování v rámci dobrovolnické služby mezi členskými organizacemi formou prezentací při různých příležitostech, stáží a společných aktivit.


Celý sborník je ke stažení zde: https://konference.nipos.cz/2021-dobrovolnictvi-v-kulture/data/sbornik-z-konference.pdf?fbclid=IwAR1Mgu1ct-Nx1qpkWhqlbJKcaU1CMWXUx6FMJ4hcX09ntwYmbK_6V3gIYwQ