Rubriky
Dny dobrovolnictví 2022

Jak chutná DOBROvolnictví?

Dobrovolnictví je dar člověka člověku. Dobrovolníci v Plzeňském kraji věnují desetitisíce hodin ročně pacientům nemocnic, seniorům v domovech seniorů i v domácnostech, dětem a lidem s postižením, ale i ekologii a přírodě kolem nás, kultuře a nečekaným událostem, které nás potkávají.

Pro plzeňskou veřejnost a všechny, kterých se téma dobrovolnictví dotýká, připravuje TOTEM, z.s. jako Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje v prostorách DEPO 2015 dvoudenní setkání „Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji.“

V bohatém programu ve dnech 18. a 19.3.2022 si každý může najít své téma.

První den, pátek 18. března 2022, jsme vyhradili pro sdílení zkušeností, dobrých příkladů, legislativních a dalších novinek, ale i radostí a strastí, které management, koordinace, podpora i  samotná dobrovolnická služba přinášejí. Vše jmenované bude obsahem konference, která se v hybridní formě uskuteční v prostorách DEPO2015 (přednášející a  přihlášení účastníci na místě v  počtu maximálně 30 osob + přednášející a účastníci z ostatních regionů ČR a vlastně odkudkoliv na světě připojení prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet).

V pátek 18. března 2022 proběhnou také workshopy pro žáky pro studenty středních škol. Lektory workshopů budou sami studenti středních škol, kteří pod vedením svých pedagogů vymysleli a zrealizovali vlastní dobrovolnický projekt. Těšit se můžeme například na „přednášející“, studenty vyšších ročníků Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany, kteří v listopadu letošního roku vysázeli více než 220 stromků v tornádem postižených Mikulčicích nebo studentky Masarykova gymnázia v Plzni, které svým výjimečným projektem získali 20 tisíc Kč pro neziskovou organizaci z Nadace Olgy Havlové.

Součástí pátečního programu pro školy bude také Živá knihovna, ve které se místo knížek „půjčují“ dobrovolnické příběhy. Prostřednictvím rozhovorů dobrovolníci vyprávějí zájemcům svůj příběh v duchu hesla „i v živých knížkách lze číst“.

Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji jsou však především akcí pro širokou veřejnost, akcí, kde dobrovolnické organizace nebo obce mohou atraktivním způsobem představit své aktivity budoucím dobrovolníkům, prezentovat své úspěchy budoucím podporovatelům apod. v rámci „Tržiště DOBROvolnictví“.  Tržiště DOBROvolnictví  bude otevřena v pátek 18. i v sobotu 19. března a doplní ji doprovodný program pro rodiny s dětmi.

Součástí Dnů dobrovolnictví v Plzeňské kraji bude výstava fotografií, dokumentující dobrovolnické aktivity v Plzeňském kraji. DEPO 2015 nabízí zajímavé a netradiční výstavní prostory. Výstava bude otevřena od 6.3.2022 v předstihu před termínem konání Dnů dobrovolnictví, tak, aby ji mohlo shlédnout co nejvíce lidí. Snímky zachycují zajímavý nebo neobvyklý moment ze života dobrovolníků, kteří v dobrovolnických organizacích či v obcích působí. Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ateliéru Grafický design a vizuální komunikace pod vedením Františka Stekera a Karla Míška představí v rámci výstavy své návrhy log a vizualizací pro Dny dobrovolnictví v PK, které vytvořili jako svůj příspěvek tématu dobrovolnictví.

Při příležitosti Dernisáže v pátek 18. 3. 2022 chystáme také jedno velké překvapení.

Záštitu a podporu akce poskytli Plzeňský kraj a město Plzeň.  Generálním partnerem se se stala společnost Kooperativa a jedním z hlavních partnerů je i DEPO 2015, které zdarma poskytlo prostory pro uskutečnění akce.

Přijďte s námi ochutnat DOBROvolnictví a oslavit práci a energii těch, kteří pomáhají svět dělat  dobrým místem k životu nás všech.