Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Přispějte svými zkušenostmi do diskuse o stavu dobrovolnictví v Čechách

Sdílíme pozvánku organizace Tamjdem, o.p.s., která nabízí neziskovým organizacím věnujícím se dobrovolnictví zúčastnit se zdarma on-line fokusních skupin ve středu 30. 11. 2022 (14:00 až 15:30) či ve čtvrtek 1. 12. 2022 (18:00 až 19:30).
 
Během on-line setkání, která povede zkušená facilitátorka Linda Kovářová, si budou zástupci jednotlivých neziskovek moci vyměňovat své cenné zkušenosti z praxe, vzájemně se inspirovat a diskutovat nad různými tématy z pole svého působení.
 
Druhé kolo fokusních skupin, které navazuje na sérii 4 úspěšných setkání s 15 zástupci neziskovek v roce 2021, jsme se rozhodli zorganizovat proto, abychom pomohli neziskovkám dále růst autvrzovat je v jejich smysluplné činnosti. 
 
Již brzy v Tamjdemu oslavíme 10 let, a tímto pomyslným milníkem bychom chtěli „přispět do mlýna“ a sdílet poznatky –⁠ které vyplynou z následné evaluace dat –⁠ s dalšími neziskovkami. Věříme, že výsledky budou pro ostatní přínosem a zefektivní jejich práci.