Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Pojďte s námi podpořit myšlenku pěstounství – Diakonie Západ

Jedna z možností dobrovolnické práce je podpořit pěstounské rodiny jedním aktivním odpolednem, které dobrovolník tráví s dítětem. Mohou se spolu věnovat škole, zajímavým koníčkům a nebo si jen tak zahrát fotbal nebo kuličky. Takové odpoledne přináší dítěti pozitivní zážitky a pěstounům čas na vyřízení úřadů a jiných dalších povinností. Pěstounské rodiny podporují různé organizace vzděláváním a pomocí při řešení různých problémů. Jednou z nich je služba Adite z Diakonie Západ, která nás všechny zve na setkání:

„Přijďte s námi podpořit myšlenku pěstounství. 

Dne 2. 11. 2022 od 18:00 v Plzni v Café Restaurant Kačaba,Prokopova 17

můžete opět diskutovat o pěstounství, dozvědět se o současném stavu systému péče o ohrožené děti, doptat se na dotazy které s přijetím dítěte do péče souvisí. Beseda je určena široké veřejnosti a zájemcům o problematiku dětí bez rodiny z celého regionu. Pěstounů je v našem regionu bohužel stále nedostatek, věříme, že besedy v rámci kampaně „V pěstounské rodině jsem doma“ mohou pomoci najít další vhodné zájemce.

Těšíme se na vás. Pracovnice služby Adite pro náhradní rodiny Diakonie Západ.“