Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Přihlaste se na 12. ročník Brány k druhým

Pokud jste dobrovolnický tým, nebo máte ve svém okolí nějaký dobrovolnický tým složený z členů do 26 let a nebo jste si všimli zajímavého dobrovolnického projektu, neváhejte a řekněte jim o této přehlídce. Možná právě tímto krásným příkladem inspirujeme v budoucnu někoho dalšího, kdo se zapojí a pomůže v činnosti i Vám!

Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období školního roku prodlouženého o prázdniny a září se říjnem vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní: pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

REGISTRACE

Vše potřebné pro přihlášení účastnického týmu.

1) Přihlášení
Organizátorům přehlídky usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se Brány k druhým chtějí zúčastnit. Se zájmem účastnit se nebo i s dalšími dotazy organizačního charakteru se obracejte na Vlastimila Juru.

2) Termíny
Do 12. ročníku je možno přihlásit aktivity z období 1. října 2022 až 31. října 2023.
Přihlášky je třeba dodat Vlastimilu Jurovi do 30. listopadu 2023

3) Doložení přihlášené aktivity (aktivit)
Bez toho nebude tým do přehlídky přijat. Proto je pod odkazem: přihlašovací formulář nutno stáhnout tento formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům).

4) Úspěšný absolvent přehlídky
Úspěšným absolventem ročníku Brány k druhým je každý tým, který hodnověrně doložil prospěšné aktivity v daném období. Takovém týmu také bude náležet Pamětní list pro úspěšného účastníka.