Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Na Čechovce, tam to žije aneb Pomáháme, kde je třeba…

„Čechovka“ je jeden vysoký dům v Plzni na Borech. Je plný mladých i starších žen, malých i větších dětí… Občas se mihne i muž, většinou starší… Všichni přijeli do Plzně v průběhu jara tohoto roku. Jejich cesta nebyla jednoduchá, byl to útěk před válečným konfliktem. Mnozí z nich zažili přímé vojenské útoky, dlouhý pobyt ve sklepích a strach… Všichni si přivezli nějaká zranění, někdy skrytá, někdy  viditelná na první pohled. Plzeňský kraj pronajal „Čechovku“ a ve spolupráci s hasiči a neziskovými organizacemi ji vybavil a připravil k rychlému ubytování pro lidi, kteří museli uprchnout ze svých domovů. TOTEM se se svým dobrovolnickým týmem do „Čechovky“ nastěhoval počátkem měsíce dubna. Pomalu jsme se učili soužívat s ukrajinským osazenstvem, snažili jsme ho podporovat, opravovat, co se v domě porouchalo, doprovázet na úřady, k lékařům a dělali všechno, co bylo třeba, aby život uprchlíků byl alespoň trošku snesitelný.

Počátkem měsíce května jsme se nadechli a „Čechovka“ a její osazenstvo se začalo alespoň trošku vracet do „normálního“ lidského žití. Někdo začal studovat češtinu v jedné ze čtyř studijních skupin, které jsme otevřeli. Menší děti začaly pravidelně dojíždět do TOTEMu na taneční kroužek a do Klubíku, kde se o ně starají dobrovolníci. Studenti ZČU z Pedagogické fakulty připravili pro starší děti kroužek Můj velký český kamarád a tak se naši „náctiletí“ dostanou do míst v Plzni, kde je možné najít prostor pro nějakou zábavu. Pro nejmenší se našla Pohádková babička, která v dětské herně občas čte ukrajinské pohádky… Upravili jsme přilehlou zahradu, udělali pro děti pískoviště a trampolínu, v našich vyvýšených záhonech už se červenají první rajčata…Ukrajinské maminky připravili pro dobrovolníky zahradní sousedskou večeři s úžasnými ukrajinskými specialitami. Přes prázdniny jsme pro děti připravili 10 adaptačních skupin, kde si kromě prázdninových her a aktivit mají šanci zvykat a  osvojovat češtinu, kterou budou v září potřebovat do školy. A je toho ještě spousta, o čem by se dalo psát… Možná se raději přijďte podívat.

Nic z toho bychom nemohli uskutečnit a nabídnout bez zapojení našich skvělých dobrovolníků ze ZČU, ukrajinských studentů Lékařské fakulty UK a dalších, kteří různými způsoby přispěli k tomu, aby to na „Čechovce“ žilo.

Jim všem a také těm, kteří přispěli finančně, chceme moc poděkovat. Za pomoc, podporu a vědomí, že na to nejsme sami. Všechno je možné jednak díky finanční podpoře Plzeňského kraje, ale také díky podpoře Nadace Terezy Maxové, Městskému obvodu Plzeň 3, České lékařské komoře, SONY DADC, dotačnímu programu MŠMT