Rubriky
Lidé na konferenci 2022

Mgr. LENKA VONKA ČERNÁ, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z. s., ředitelka Dobrovolnického centra, z. s., Ústí nad Labem

Mgr. Lenka Vonka Černá, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, z. s., v roce 1998 nastoupila jako první regionální koordinátorka mentoringového program Pět P v Centru komunitní práce v Ústí nad Labem. V roce 1999 pak založila Dobrovolnické centrum, z. s., které vede dodnes. Řídí se ideou, že zásadní význam má spolupráce vícero organizací s podobným zájmem; a proto se v průběhu dalších spolupodílela na vytvoření dvou neformálních, ale profesionálně koordinovaných platforem, Rady dobrovolnických center Severozápad
a PANELu humanitárních organizací Ústeckého kraje. Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ČR, pracuje jako členka Lokálního řídícího výboru Euroregionu ELBE/LABE. Na mezinárodním poli věnuje inkluzivnímu dobrovolnictví. Lektoruje kurzy Profesionalizace dobrovolnictví pro koordinátory dobrovolníků. Metodicky řídí Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a. s. V době pandemie založila Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji. Mgr. Lenka Vonka je také zastupitelkou Statutárního města Ústí nad Labem a městského obvodu Ústí nad Labem – město. S manželem se věnuje chovu skotu na Biofarmě Františkov.