Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Jednání s čelními představiteli městských obvodů o pomoci seniorům při registraci na očkování

V pondělí 18. ledna, tedy v den spuštění nového call centra pro pomoc seniorům při registraci na očkování, se konala schůze čelních zastupitelů městských obvodů Plzeň 1 – 4, radního města a ředitelkou Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM.

Tématem bylo zajištění podmínek pro pomoc občanům města při registraci k očkování proti Covid-19 a dalších doprovodných služeb. Celá schůzka byla v příjemné atmosféře, konstruktivní a plně apolitická.

Státní registrační systém ÚZIS byl všemi aktéry schůzky opakovaně odzkoušen. Bohužel se ukázalo, že přes celostátní linku 1221 se není schopen senior sám zaregistrovat. Kromě vytíženosti linky se jako problém ukázalo dvojí kódování s kódy zasílanými v průběhu telefonického hovoru.

Představitelé všech čtyř městských obvodů se rozhodli plně podpořit úsilí TOTEMu při registracích občanů, kteří se na ně obrátí s prosbou o pomoc. Jednotlivá pracoviště městských obvodů 1 – 3, D klub (Plzeň 4) a budova TOTEMu budou sloužit jako kontaktní místa pro seniory, kteří se místo telefonického rozhovoru rozhodnou přijít registrovat osobně. Těchto pět míst bude zároveň sloužit i pro občany nezapojených městských částí. Jednotlivé ÚMO budou zajišťovat také pomoc při dopravě imobilních zájemců o očkování na místo vakcinace.