Rubriky
Aktuálně hledáme

Hledáme dobrovolníky pro Divadelní léto pod plzeňským nebem

Pomalu se začíná blížit tradiční festival Divadelní léto pod plzeňským nebem se kterým bude letos potřeba i pomoc dobrovolníků.

Obsahem práce bude komunikace s řidiči a jejich informování o Divadelním létě pod plzeňským nebem – hlídání dopravních uzávěr a směrování vozidel na objízdnou trasu. Na jeden večer jsou potřeba 3 dobrovolníci, každý z nich bude po dobu trvání představení vykonávat činnost na jednom místě – 1. křižovatka Anglické nábřeží – Šafaříkovy sady, 2. křižovatka Anglické nábřeží – Pražská, 3. roh náměstí Republiky Františkánská – Zbrojnická.

Začátek práce bývá ideálně ve 20:30 (v několika případech ve 20:00) v areálu Divadelního léta U Zvonu, kde se o dobrovolníky postará personál, bude pro ně připraveno místo k odložení osobních věcí. Cca 10 min. před začátkem představení se dobrovolníci přesunou na domluvená stanoviště. Po představení (cca 23:00) se dobrovolníci vrátí do areálu U Zvonu a služba pro ně skončí.

Dalším obohacením dobrovolnické práce může být přímý kontakt s diváky a provedení dotazníkového šetření po představení, tj. po ukončení hlídání komunikací, nevíme ale, jak se budou diváci – vzhledem k celospolečenské situaci, spojenou s covid-19 – po představení chovat, jestli budou setrvávat na hracím místě, nebo vyrazí okamžitě po ukončení představení domů.

Budeme rádi za dobrovolníky, kteří se nebudou bát komunikovat s řidiči, kteří občas umí být kvůli uzávěře nepříjemní, a nebudou mít obavu z toho, že večer budou sami sedět v reflexní vestě na křižovatce v centru Plzně. Variantou je také obsadit místa po dvojicích.

Dobrovolníkům zajistíme bezpečnostní oděv (reflexní vesty), potvrzení o uzávěře, místo k sezení a na místě zajistíme dopravní značení.

Termíny:

Červen – 12., 13., 14., 15. (nástup 20:00), 25., 26., 28., 29., 30.

Červenec – 1.-7., (možná 8. – rezerva), 11. (20:00), 16.-20. (20:00), (možná 21. – rezerva) (20:00), 27., 28., (možná 29. – rezerva).

[CP_APP_HOUR_BOOKING id=“4″]