Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Hlášení od stříbrských dobrovolníků…

Nezahálejí ani v létě…

„Edukativní výlet KOSTELNÍ VĚŽ STŘÍBRO 2023“

Společný pohodový červencový výlet bezpečnostních dobrovolníků a jejich ukrajinských přátel, tentokráte na „kostelní věž“ a „radnici města Stříbra“ ve 21 století, tedy skoro jako epochální výlet pana Broučka .

Je opravdu milé psát tyto řádky. Dnešní odpoledne a podvečer 14. července 2023, jsme společně prožili novým zážitkem. Vystoupat po stářím sešlém historickém dřevěném schodišti mezi trámy, s odpočinkem u dvou několikatunových historických zvonů Stříbrské věže kostela, až na vyhlídkový ochoz bylo náročné. Po cestě vzhůru jsme minuli i malý zvon „umíráček“. Následný výhled na krásné Stříbro s jeho významnými dominantami (historické náměstí s radnicí, a kouzelnými průčelími budov), pohled na dominantní budovy ve Stříbře jako jsou základní a střední školy i historické prvky kostelů, řeky Mže a přes ni se klenoucího kamenného mostu s mostní brankou, nám byl jedinečnou odměnou a zcela nás ohromil. Při cestě nahoru i dolů jsme věnovali svých pár zlatek na podporu sbírky k prohlídce této Stříbrské věže. Děti zaujal spící holoubek ve výklenku, který se na „vrků“ probudil a čepýřil .-)

Neodolali jsme udělat si mnoho fotografií i selfii na památku a vyslechli jsme si informaci k historii a stavbě věže od milé slečny průvodkyně z Muzea Stříbro.

Po zhlédnutí tolika krásného jsme super vychlazeným prostorem věže sešli do prostoru ul. Kostelní a vydali se na prohlídku radniční zahrady s fontánkou a poté i vnitřních prostor radnice města Stříbra, kde mentor i pedagog Vratislav Maňák poskytl účastníkům akce krátký výklad k historii budovy a její rekonstrukce do současné podoby.

Starší účastníky nejvíce zaujal obraz bohyně spravedlnosti s nezakrytýma očima a důvod proč ji takto malíř ztvárnil. Děti pak zaujala doprovodná hra dvojčlenných družstev v petangue. Všichni účastníci se občerstvili připravenou kávou, vodou a Nikol Benešovou připraveným palmskem. Dětem bylo mimo získání nových zážitků i odměnou radost ze hry a drobné pamlsky pro všechny jako vítěze. Pro další studium historie Stříbra a rozvoj znalosti českého jazyka byly všem rozdány brožury města Stříbra v českém jazyce a dětem magnetky s obrázky radnice. Do stříbrských i ukrajinských rodin byly rozdány kalendáře s bezpečnostní tematikou pro seniory. Děkuji za nové přátelství i Lubasha Sagajdak .

Děkujeme MVČR jako poskytovateli dotace i gestorovi projektu Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra, 2. kolo a příznivcům ze samosprávy města pod vedením starosty Martina Záhoře a místostarosty Karla Lukeše; jistě díky jejich trvalé podpoře se integrace cizinců v našem kraji prostřednictvím jejich seznamování s naší historií, zvyklostmi, sportem i kulturou i nadále daří.