Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Expertní dobrovolnictví pomáhá v různých oblastech života NNO

V listopadu 2023 proběhl v RDC Plzeňského kraje workshop zaměřený na fundraising pro koordinátory dobrovolníků. Tento workshop výrazně podpořil snahu neziskových organizací (NNO) o vícezdrojové financování. Lektorkou byla Zdeňka Marešová z Diakonie, která představila model péče o malé dárce a nastavení finanční strategie.

Workshop se zaměřil na klíčové aspekty fundraisingu. Účastníci se dozvěděli, jak efektivně pečovat o malé dárce a jak si nastavit dlouhodobou finanční strategii, což je pro NNO nezbytné pro udržitelnost a rozvoj jejich činnosti. Praktické rady a zkušenosti lektorky Zdeňky umožnily koordinátorům dobrovolníků získat cenné dovednosti a nové pohledy na finanční plánování.

Zajímavostí tohoto workshopu bylo, že Zdeňka Marešová pracovala jako expertní dobrovolník z organizace Hero Clan. RDC PK využilo možnost podpory expertního dobrovolníka poprvé a protože výstup a výsledek byl opravdu pozitivní, doporučujeme i tuto cestu dobrovolnictví. Jak získat expertní dobrovolníky?

Kdy? Neziskové organizace mohou hledat expertní dobrovolníky průběžně, ideálně před plánovanými aktivitami nebo projekty, které vyžadují specifické znalosti a dovednosti.

Pro jaké činnosti?

Neziskové organizace (NNO) mohou získat expertní dobrovolníky pro širokou škálu činností, které vyžadují specifické odborné znalosti a dovednosti.

 1. Fundraising a finanční strategie
  • Vytváření a implementace finančních strategií.
  • Péče o dárce a budování vztahů s podporovateli.
  • Organizace fundraisingových kampaní a akcí.
  • Grantové žádosti a získávání dotací.
 2. Marketing a komunikace
  • Vytváření marketingových strategií a kampaní.
  • Správa sociálních médií a online marketing.
  • Public relations a komunikace s médii.
  • Grafický design a tvorba reklamních materiálů.
 3. Právní poradenství
  • Právní podpora při zakládání a provozu NNO.
  • Smluvní agenda a právní compliance.
  • Právní poradenství v oblasti pracovního práva a dobrovolnictví.
 4. IT a technologie
  • Vývoj a správa webových stránek.
  • Implementace a správa CRM systémů.
  • Kybernetická bezpečnost a ochrana dat.
  • Technologická podpora a školení.
 5. Projektový management
  • Plánování, řízení a vyhodnocování projektů.
  • Rozvoj a implementace nových programů.
  • Monitoring a evaluace projektových výstupů.
 6. Strategické plánování a rozvoj organizace
  • Vytváření strategických plánů a cílů.
  • Facilitace workshopů a strategických schůzek.
  • Poradenství v oblasti organizační struktury a řízení.
 7. Vzdělávání a školení
  • Vývoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance a dobrovolníky.
  • Facilitace školení v oblastech jako leadership, týmová práce a efektivní komunikace.
  • Mentoring a koučink pro vedoucí pracovníky.
 8. Lidské zdroje a řízení dobrovolníků
  • Nábor, výběr a školení dobrovolníků.
  • Rozvoj politik a postupů pro řízení lidských zdrojů.
  • Vytváření programů pro udržení a motivaci dobrovolníků.
 9. Evaluace a výzkum
  • Realizace evaluací programů a projektů.
  • Provádění výzkumů a analýz v oblasti působení NNO.
  • Zpracování a prezentace dat pro interní a externí účely.
 10. Finanční a účetní poradenství
  • Vedení účetnictví a finanční reporting.
  • Daňové poradenství a compliance.
  • Plánování a řízení rozpočtu.

Kde? Hero Clan a podobné organizace zaměřené na propojení odborníků s neziskovým sektorem jsou výborným zdrojem. Dalšími možnostmi jsou profesionální sociální sítě jako LinkedIn, specializované dobrovolnické portály a spolupráce s místními univerzitami nebo profesními organizacemi.

Proč? Expertní dobrovolníci přinášejí do NNO nejen své odborné znalosti a zkušenosti, ale také nový pohled na věc a inovativní řešení problémů. Díky jejich přispění mohou NNO zlepšit svou efektivitu, získat nové zdroje financování a rozšířit svou síť kontaktů. To vše přispívá k jejich dlouhodobé udržitelnosti a úspěchu.

Využití služeb expertních dobrovolníků, jako je Hero Clan, představuje pro nás NNO strategický krok k posílení našich kapacit a rozvoji našich činností.