Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Den otevřených dveří dobrovolnictví v Domažlicích

Den otevřených dveří dobrovolnictví proběhl ve čtvrtek 24. března 2022 v prostorách Komunitního centra Domažlice, které je umístěné v Kulturním centru Pivovar Domažlice.
Mezi 10. a 13. hodinou se zástupkyně RDC PLK setkaly nejdříve se studenty Střední zdravotnické školy Domažlice, které v doprovodu svých vyučujících vyslechli nejen základní informace o dobrovolnické službě a možnostech využití dobrovolnických zkušeností při dalším studiu či při pracovních pohovorech, ale seznámili se také s aktuální nabídkou dobrovolnických příležitostí na Domažlicku.
Besedy se studenty se aktivně zúčastnily zástupkyně Domažlické nemocnice, a. s., z holdingu Nemocnice Plzeňského kraje, mj. hlavní sestra paní PhDr. Mgr. Jana Boučková a Mgr. Jana Hlaváčová, koordinátorka projektu Dobrovolnictví ve zdravotnictví. Řada studentek projevila zájem stát se dobrovolnicí v Domažlické nemocnici. Jsme rádi, že se nám v Domažlicích podařilo naplnit naši misi – propojit potřebné s konkrétními zájemci o dobrovolnictví.
Potkali jsme se také se zástupci přijímajících organizací, se kterými na Domažlicku spolupracujeme. Za podnětnou diskusi a milé setkání děkujeme paní Brigittě Tomanové z Komunitního centra v Horšovském Týně a paní Janě Buriánkové ze Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích. Obě služby patří do portfolia  Diecézní charity Plzeň.
Aktuální téma, dobrovolnická pomoc při zvládání uprchlické krize, jsme prodiskutovali s místostarostou města Domažlice, panem Bc. Stanislavem Antošem a také s vedoucí Odboru sociálních věcí paní Bc. Ilonou Jelínkovou a jejími kolegyněmi paní paní Bc. Janou Adamovskou a Bc. Janou Javorskou.
Součástí Dne otevřených dveří dobrovolnictví v Domažlicích byla výstava fotografií Příběhy dobrovolnictví v Plzeňském kraji, panely byly věnované seniorskému dobrovolnictví. Návštěvníci si také prohlédli a mohli zakoupit výrobky klientů Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích.