Rubriky
Co je u nás v regionu nového

DOBROVOLNÍK YOUNG CARITAS

Před několika měsíci nás všechny zasáhla zpráva o vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Míra solidarity a podpory směřované k ukrajinským uprchlíkům byla ohromná. Přestože se již někteří se vrací zpět do své vlasti, Ukrajina stále není bezpečným místem. A tak mnoho uprchlíků, mnohdy ženy s dětmi, zůstává v České republice. Potřebují pomoci s tím, se zapojit do naší společnosti. A právě z tohoto důvodu vzniká adaptační a komunitní centrum Young Caritas.

Hledáme dobrovolníky, kteří přispějí k zajištění jeho chodu. Pokud žijete v Praze a chcete smysluplně využít svůj volný čas, hřeje vás u srdce, když můžeme pomoci druhým lidem, a baví vás práce s dětmi a rodinami, tato nabídka by pro vás mohla být ta pravá. Vedle samotné možnosti pomoci druhým je to rozhodně také příležitost, jak se mnohému naučit a osvojit si řadu vědomostí a dovedností. Našich dobrovolníků si velmi vážíme a pečujeme o ně. Nabízíme proto vstupní proškolení, průběžnou podporu a konzultace s koordinátorem dobrovolníků, pravidelné supervize a přátelskou atmosféru.

Jaké jsou možnosti zapojení?

Vítáme dlouhodobou spolupráci s dobrovolníky pro aktivity začínající od září 2022:

Pravidelná individuální i skupinová setkání a výpomoc za účelem podpory integrace, např. procvičování češtiny, pomoc s domácími úkoly, seznamování se s místem bydliště, sportovní aktivity, kreativní aktivity, výlety, exkurze, kulturní aktivity, ale i třeba hraní deskovek se svými vrstevníky u nás v Centru.

Jednorázové akce volnočasového charakteru pro děti i dospělé

·       Například výlety nebo odpolední workshopy

·       Jednorázový doprovod klienta k lékaři, na pracovní pohovor, nebo pomoc při vyřizování dokumentů na úřadech

Během vstupního pohovoru nám můžete říci, jaké činnosti by vás nejvíce bavily či zajímaly a na základě toho budeme hledat možné způsoby spolupráce ke spokojenosti všech zúčastněných.

Oblastí života, které můžete díky dobrovolnictví v centru Young Caritas obohatit, je mnoho. Poznáte zajímavé lidi z odlišných kultur a třeba s nimi navážete i přátelství. Získáte zkušenosti s prací s dětmi nebo lektorováním doplněné o supervize a různá školení, přednášky či kurzy. Spolupráce s pracovníky Young Caritas vám umožní zažít, jaké to je pracovat v neziskovém sektoru. Celkově tak věříme, že dobrovolnická činnost v komunitním centrum představuje zajímavou a kreativní práci, která člověka obohatí a přispěje k osobnímu rozvoji. Z pragmatického hlediska pak dobrovolnická zkušenost v životopise vždy pozitivně zaujme a studenti ocení možnost získat potvrzení o praxi.

Dobrovolníkem může každý, ať už jste student, pracující, na rodičovské dovolené nebo čerpáte důchod (dobrovolníci by nicméně měli být starší 15 let a s čistým trestním rejstříkem). Oceníme spolehlivost, trpělivý i empatický přístup a schopnost komunikace s dětmi i dospělými. Součástí spolupráce je také účast na námi pořádaných odborných školeních a supervizích včetně komunikace s koordinátorem dobrovolníků a uzavření dobrovolnické smlouvy. Množství času stráveného dobrovolnictvím je jen na vás a vašich časových možnostech. Pokud vás dobrovolnický program zaujal a chcete se přihlásit či dozvědět více, napište nám na youngcaritas@charita.cz