Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Závěry výzkumu: Jak manuální dobrovolníci pomáhají neziskovkám růst?

Tamjdem zveřejnil závěry svého výzkumu, jak důležití jsou manuální dobrovolníci pro rozvoj neziskovek.

Dozvíte se, jaký je současný stav práce neziskovek s manuálními dobrovolníky – jak a kde je vyhledávají, zda se jedná o pomoc dlouhodobou nebo krátkodobou, individuální či skupinovou, kterou preferují a proč. Cílem zjišťování byla také různorodost a motivace dobrovolníků, ale i postupy neziskovek při průběhu a následném vyhodnocování dobrovolnických akcí. 

Výzkumná zpráva a další informace naleznete zde.

Tamjdem připravuje podzimní cyklus workshopů pro neziskové organizace z celého Česka. Několik on-line i osobních setkání účastníkům přiblíží, jak dobrovolníky vyhledávat a motivovat k dlouhodobému zapojení, jak naplánovat a realizovat kvalitní akci, jak představit svou neziskovou organizaci apod. 

Zdroj: Tamjdem