Vystavovatelé

Na výstavě na Vás čeká mnoho zajímavých a často i dojemných příběhů, které nás inspirují. Podívejte se na organizace, které Vám je představí. Jejich medailonky budou postupně přibývat.

 • SmeTu
  Účelem našeho spolku je podpora rodinného života a mezigeneračních vztahů pořádáním aktivit s důrazem na tradice a zvyklosti daného regionu, s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny a za účelem… Read more: SmeTu
 • Plzeňská krajská rada dětí a mládeže
  Jsme tým Plzeňské krajské rady dětí a mládeže. Sídlíme v Plzni na Borech, kde také vedeme volnočasové centrum Skupovka. Naší vizí je pomáhat malým spolkům, aby vzniklo dohromady něco velkého. Naší misí je… Read more: Plzeňská krajská rada dětí a mládeže
 • Skauti Plzeň
  Skauting v Plzni žije! Je zde přes 2000 kluků a holek, teenagerů i dospělých dobrovolníků. Junák – český skaut nabízí dětem pestrý program a příležitost být členem týmu, prožívat s… Read more: Skauti Plzeň
 • Sbor dobrovolných hasičů obce Vejprnice
  Základní činností dobrovolných hasičů je samozřejmě hašení požárů, sbor však plní i společenskou, kulturní a osvětovou funkci.
 • Evropský sbor solidarity
  Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové… Read more: Evropský sbor solidarity
 • Diakonie Západ
  Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří. Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jejím posláním je tvořit… Read more: Diakonie Západ
 • Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM
  Naším posláním je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti. Naplňování našeho poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních… Read more: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM