Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

V rámci DOD PK v Pošumaví nás čeká diskusní setkání a tržiště příležitostí pro každého.

DOD PK je zkratkou pro Den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Ten nejbližší se odehraje 4.10.2023 v Žihobcích na Šumavě a už je v letošním roce čtvrtý.

A co si pro vás organizátoři připravili?

Diskusní setkání k tématu dobrovolnictví od 12:00 -14:00 hod.

Tržiště příležitostí pro každého – 15:00 – 18:00 hod.

Kdo se těší na diskusi s vámi?

A jaké otázky si budeme klást a hledat na ně odpovědi?