Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Souhrnné stanovisko rezortů MVČR, MPSV a MZd k dobrovolnictví v době pandemie,

Materiál, který vznikl jako reakce na mimořádnou situaci s bojem proti pandemii nemoci COVID-19. Reaguje na zvýšenou potřebu zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, kteří jsou touto nemocí či její hrozbou a souvisejícími opatřeními zasaženi. Zejména lidé nemocní, osamocení, senioři, ale i další, kteří se neumí s těmito dopady jednoduše vypořádat. K prostudování https://dobrovolnictvi-plzenskykraj.cz/legislativa-a-dokumenty/dobrovolnictvi-v-dobe-pandemie-souhrnne-stanovisko-dobrovolnictvi-v-dobe-pandemie-rezortu-mvcr-mpsv-a-mzd/