Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Představujeme organizaci Hafík, z.s a její canisterapeutické týmy

V České republice je již veskrze známo, že za canisterapie přináší pozitivní působení psa na zdraví člověka. Účinnost canisterapie dokládá řada výzkumů z různých oblastí jejího praktikování. Lze ji zařadit jako podpůrnou metodu u široké škály cílových skupin, jejichž problematiku by měl canisterapeutický pracovník dobře znát, aby mohla být canisterapie prováděna kvalitně a efektivně. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s., které vám dnes představujeme, klade velký důraz na přípravu a vzdělávání nových zájemců – dobrovolníků o canisterapii. Komplexně zaměřená příprava celého týmu, tj. dobrovolníka a psa, podléhá dlouhému procesu zahrnujícímu informační schůzku, vstupní testy, teoretickou a praktickou přípravu zakončenou závěrečnou praktickou zkouškou týmu. Díky tomuto náročnému procesu je poté zajištěna připravenost týmu na setkání s klientem a erudované praktikování canisterapie.

Hafík, z.s. hledá dobrovolníky z celého Plzeňského kraje, a poskytuje canisterapeutickou podporu klientům i v našem kraji, konkrétně v Plzni a v Domažlicích

Základní informace pro zájemce o dobrovolnictví poskytuje Mgr. Ludmila Cimlová,

Telefon: 777 153 845, Email:  ludmila.cimlova@cansiterapie.org

Pokud jste organizace, která by ráda dobrovolníka s pejskem uvítala a potěšila svoje klienty, v Plzni se spojte s Bc. Anitou Trmalovou –

Telefon: 777 570 665 nebo email. trmalova@skp-plzen.cz.

Pokud jste organizace sídlící v Domažlicích, vaše dotazy zodpoví Mgr. Ludmila Cimlová,

Telefon: 777 153 845, Email:  ludmila.cimlova@cansiterapie.org