Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Pozvánka na konferenci Dobrovolnictví jako součást studia na VŠ

Dobrovolnictví jako součást studia na VŠ je závěrečná konference k výsledkům centralizovaného rozvojového projektu pro rok 2023 s názvem: Rozvoj systému uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách ve spojení s realizací dobrovolnických aktivit. Tento projekt koordinuje Univerzita Karlova. Mezi zapojené vysoké školy v projektu patří MUNI, UPOL, OSU, VŠCHT, UHK a UJEP. Hlavním výstupem projektu je Metodická příručka, která mapuje situaci uznávání neformálního vzdělávání na vysokých školách, kterou v rámci konference představíme, a to primárně zástupcům vysokých škol, neziskovým organizacím, veřejné sféře a zaměstnavatelům.

Termín: 30.11.2023, 9:00 – 15:30

Místo konání:

dopolední část: Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1
odpolední část: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Registrace na konferenci

Program dopolední část (Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1)

9:00 – 10:00Registrace, přivítání, coffee break
10:00 – 10:45Prezentace výsledků projektu na základě představení Metodické příručky a doporučení z ní plynoucíchdoc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
10:45 – 11:15Prezentace výsledků studentských focus groupDobrovolnické centrum MUNI pomáhá
11:15 – 12:45Panelová diskuze – téma: Společenský význam dobrovolnictvímoderátorka: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. FHS UK

Obědová pauza

Program odpolední část (Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1)

14:00 – 15:30Workshop: Odborné praxe jako nejrozšířenější způsob uznávání dobrovolnictvídoc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PEDF UK
14:00 – 15:30Workshop: Péče o dobrovolníkyDobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci