Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Pozvánka na červnovou DobroSnídani na téma „Komunitní centrum“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte prosím pozvání na DobroSnídani online, kterou organizuje Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje, provozované TOTEM, z. s., v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví (Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724. Projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.).

„DobroSnídaně je ideální místo pro inspirativní setkávání nad aktuálními tématy, která přinášejí radosti a někdy i starosti, a na která nechceme být sami.“

Pojďme se potkat nad dopolední kávou nebo čajem a sdílet své zkušenosti a nápady „jak na to“.  

Tentokrát se budeme zamýšlet nad tím, co je Komunitní centrum?
Jakou nabízí příležitost pro lidi v místě, kde je otevřené?
Kde se setkává s podstatou rodinného, mateřského, mezigeneračního či dobrovolnického centra?
Jaké příležitosti přinášejí Komunitní centra zbudovaná v rámci EU projektů?
Co potřebujeme pro to, aby mohlo Komunitní centrum dobře fungovat? A jaké může nabízet aktivity?

Co všechno nám ještě běží hlavou, když se řekne: Komunitní centrum.

Tématem nás bude provázet ředitelka a zakladatelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s., Vlasta Faiferlíková.

Protože bychom se rádi sešli v rámci celého Plzeňského kraje, přijměte pozvání na naší červnovou DobroSnídani online ve středu 23. června 2021 v 10:00 hodin v on-line prostředí Zoom Meeting RDC Plzeňského kraje, TOTEM, z. s.  

Svůj zájem prosím potvrďte do pondělí 21. 6. 2021v odpovědi na e-mail  faiferlikova@totemplzen.cz. Děkujeme.
Odkaz pro připojení na online setkání Vám zašleme na základě přihlášky den před konáním DobroSnídaně.