Rubriky
Dny dobrovolnictví 2023

Nepomuk je součástí Dnů dobrovolnictví. Kde všude se tu můžete s dobrovolníky setkat?

Město Nepomuk se letošního ročníku Dnů dobrovolnictví účastní velmi aktivně díky svým neziskovým organizacím. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se můžete připojit k lidem z Fénixu k úklidu veřejných prostor a seznámit se také s činností spolku a s prostory, kde spolek působí. Mateřské centrum Beruška naplánovalo představit dobrovolnické činnosti pro děti, jarní úklid dětských hřišť v Nepomuku a jako vyvrcholení tohoto skvělého týdne dobrovolníci z Berušky připravují Májku a odpoledne pro děti. Do Dnů dobrovolnictví se přidávají i děti z Dětského domova a zvou vás, abyste s nimi společně uklidili po zimě park, který sousedí s jejich domovem. Zajímá vás, jak dobrovolníci pracují a čím můžete být nápomocni, nebo čím oni mohou pomoci Vám? 

Do Fénixu s důvěrou (DFsD)

Nepomucký projekt DFsD pomáhá zdarma lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo vícenásobnými riziky.  Cílem projektu je pomoci osobám ze slabších sociálních skupin k jejich aktivnímu začlenění do společnosti.

V úterý 25. dubna od 16:30 proběhne jedna z besed ve Fénixu, kterou připravil dobrovolnicky odborný lektor. Tématem je zvyšování finanční gramotnosti v době, která je velmi náročná pro každého z nás. Tentokrát si budete povídat o financích v rodině, investování a hypotékách v dnešní době. Vhodné pro ty, kteří si chtějí zvýšit svoji finanční gramotnost nebo potřebují řešit svou aktuální finanční situaci s odborníky. Máte také zajímavé téma, které by obohatilo ostatní? Přijďte se do Fénixu o něj podělit, rádi Vaši aktivitu podpoří – půjčí prostory a zázemí, pomůžou s propagací aj. 

Ve čtvrtek 27. dubna od 8 do 16 hodin a v pátek 28. dubna od 8 do 17 hodin se na nám. Augustina Němejce 88 v Nepomuku v budově Volnočasového centra Fénix bude pro zájemce konat Den otevřených dveří – prezentace projektu Do Fénixu s důvěrou, jehož součástí jsou i dobrovolníci. „Přijďte se podívat na ukázku jejich práce a seznamte se s náplní projektu, který pomáhá lidem ve ztížených životních podmínkách. Uvidíte i výstavu realizovaných akcí projektu, výstavu fotografií a plakátů z akcí. Po celou dobu budou přítomny garantky projektu pro zodpovězení dotazů novým i stávajícím klientům a novým dobrovolníkům, kteří by se chtěli stát součástí týmu DFsD,“ láká na akci organizátorka Petra Voblizová. Při zájmu o tuto akci ji můžete kontaktovat na: fenix@urad-nepomuk.cz, 606 032 707

Další zapojenou organizací je Mateřské centrum Beruška

Mateřské centrum v Nepomuku, které pořádá pravidelné i jednorázové akce pro rodiče a děti. Hlavním cílem je umožnit rodičům a dětem možnost se setkávat v tolerantním prostředí, které respektuje rozdílné přístupy ve výchově a řídí se heslem” Je jedno kdo, hlavně s láskou”. MC Beruška z.s. funguje již 13 let a za tu dobu se zde vystřídalo mnoho maminek, které udělaly mnoho práce a my jim za to moc děkujeme!

Jak vedou maminky v MC Beruška, Náměstí A. Němejce 88 v Nepomuku kroužky pro děti se přijďte se podívat v úterý 25.dubna od 9:00 do 11:00. Dělají to s láskou, dobrovolně a rády do party přiberou každého, kdo bude mít chuť a elán nějaký kroužek také vést.

Ve čtvrtek 27. dubna od 16:00 se můžete přijít podívat, jak funguje dětská herna  v MC Beruška, Náměstí A. Němejce 88, Nepomuk

Přijďte si s dětmi pohrát, vypít dobrou kávu a popovídat si. Nejen o záležitostech všedních dnů, ale i o tom, jaké radosti a starosti přináší „dělat dobro“ pro malé děti. Maminka Martina všem zájemcům ráda ukáže, co otevírání herny obnáší a ráda poskytne všechny informace a podporu každému dobrovolníkovi, který by chtěl odpolední hernu otevírat i v jiný den.

V sobotu 29. dubna se pak můžete společně s Beruškami podílet na přípravách na nedělní Májku, které budou v plném proudu. Své síly na tuto akci, ve kterém bude bohatý čarodějný program pro děti, spojili dobrovolníci z MC Berušky, MŠ Nepomuk a Vlčat – pionýrské skupiny Nepomuk. Šikovných rukou na přípravu akce není ovšem nikdy dost a tak uvítáme od 9:00 každého dobrovolníka, který se k nám připojí. 🙂

Dětský domov v Nepomuku

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Kromě standartní péče, vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. Snaží se o plný a harmonický rozvoj osobnosti našich dětí s ohledem na potřeby jejich věku. Zapojujeme je do aktivního společenského života v obci.

Víkendovou akci Úklid parku nad Dětským domovem Nepomuk připravili pedagogové a děti společně. Po zimě je potřeba udělat pořádný jarní úklid a tak se rozhodli se do toho pustit. Kdo má chuť přijít, přijet a pomoci, bude vítán. Akce je víkendová a zakončíme ji Májkou, tak si připravte svaly, energii a dobrou náladu. Po práci se odměníme a společně si to všechno užijeme. 🙂