Rubriky
Dny dobrovolnictví 2022 Konference 2022

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. = dobrý partner pro rozvoj dobrovolnických programů v ČR.

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. (NAD, z.s.) je neziskovou střešní oborovou organizací, působící v ČR i zahraničí. Vznikla, aby podporovala a propojila organizace, které pracují s dobrovolníky. Nevládní organizace má ambice dobrovolnictvím měnit Česko i celý svět. Záleží jí na tom, aby dobrovolnictví bylo přirozenou součástí zdravě sebevědomé české společnosti.

Podporuje své členy v různých oblastech. Vzdělává koordinátory dobrovolnictví, ale i jejich další zaměstnance, které o dobrovolníky pečují. Přes 100 zaměstnanců členských organizací absolvovalo celkem 20 kurzů s cílem profesionalizovat české dobrovolnictví a zdokonalit manažery a koordinátory neziskových organizací v oblastech jako Time management, Propagační nástroje, GDPR v praxi a dalších.

Členským organizacím poskytuje dlouholetou metodickou odporu, supervize a odborné audity jejich dobrovolnických programů. Vytváří otevřený prostor pro sdílení zkušeností, vzájemné návštěvy a odborné stáže. V rámci spolupráce vzniká i spousta příležitostí pro vytváření společných aktivit a projektů.  Organizace tak vzájemně sdílí praxi a posilují se.

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. reprezentuje české dobrovolnictví na různých domácích i zahraničních konferencích. Od roku 2021 je členem Volonteurope.

„Členské organizace naší asociace jsou svým obsahem rozmanité od programů v sociálních službách a nemocnicích, přes volnočasové aktivity až po komunitní život, sport nebo kulturní činnost. Přesto máme v základu jeden společný zájem. Svobodný a aktivní život a velkou míru otevřenosti pro spolupráci a partnerství. Česká republika je součástí Evropské unie a srdcem Evropy. Přes všechny výhrady, které k dění na našem kontinentu slýcháme nebo můžeme mít, jednoznačně jako dobrovolníci chceme spíše stavět mosty než ploty. Členství ve Volonteurope vnímám jednoznačně
jako skvělou příležitost ke spolupráci, sdílení zkušeností a další profesionalizaci českých organizací,“ uvedla Mgr. Lenka Vonka Černá, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví.

S předsedkyní NAD, z.s. Mgr. Lenkou Vonkou Černou se můžete setkat na Dnech dobrovolnictví Plzeňského kraje, kde bude možné vyslechnout si její prezentaci a prodiskutovat aktuální otázky, které vás zajímají.