Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Nadace Terezy Maxové v plzeňském KACPU

Třetím týdnem koordinuje TOTEM, z.s. dobrovolnickou a humanitární pomoc v KACPU Plzni. V pátek 18.3.2022 dobrovolníci naposledy podávali kávu, čaj a další občerstvení v Jagelonské ulici na OAMPu a všechny dobrovolnické síly se soustředili na“Prior“… jak říkají plzeňští pamětníci. Jinak je to dnešní obchodní centrum Lídl, kde jsou teď registrováni všichni váleční uprchlíci. Ve čtvrtek 17.3.2022 jsme měli nečekanou, o to milejší návštěvu paní ředitelky z Nadace Terezy Maxové dětem Mgr. Terezie Sverdlinové a jejích kolegyň. Návštěvnice se zajímaly se o to, jak v Plzni funguje podpora matkám a dětem, které musely opustit své domovy kvůli válečné hrozbě. Vysoce hodnotily celou organizaci plzeňského KACPU, udržovaný pořádek i práci našich dobrovolníků. Prohlédly si dětský stan před KACPU, kde si hrají děti, když rodiče čekají ve frontě, kde si matky mohou nakrmit své děti a kde se mohly v teple prospat, když byly delší fronty a čekalo se i přes noc. Zaujala je herna v prostorech, kde dochází ke všem potřebným legislativním úkonům, kde si mohou děti odpočinout a kde se také v mrazivých nocích s podporou dobrovolníků spávalo. Nevynechaly ani stany určené pro podávání teplé polévky, infostánek a další doprovodné zázemí.

Osobní návštěva a pochvala naší práce nás velmi potěšila a velmi si vážíme i finanční podpory, kterou se NTM rozhodla pro plynulý chod KACPU věnovat.