Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Kurz pro koordinátory dobrovolnictví „PROFESIONALIZACE DOBROVOLNICTVÍ“.

S novým rokem je tu nová nabídka na vzdělávání koordinátorů dobrovolnictví

Kurz nabízí Národní asociace dobrovolnictví a proběhne buď osobně v Plzni – TOTEM, z.s.  anebo dle zájmu připravujeme i v online podobě.

 Termíny: 3.+4.2.; 16.+17.2.; 25.2.2022 (celkem 5 dní)

Lektorka: Bc. Stanislava Hamáková, DiS. Dobrovolnictví se věnuje od roku 2006, kdy přišla mezi prvními dobrovolníky do nově vznikajícího Dobrovolnického centra RADKA. V roce 2013 se stala vedoucí DC RADKA a koordinátorkou dobrovolníků. Od té doby se dobrovolnictví věnuje naplno – jsou členy RADY dobrovolnických center regionu Severozápad, od r. 2020 členkou Výboru NAD a taky je součástí týmu Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj.

Obsah školení:

Dobrovolnické zapojení

Definice cílů a úloh – role dobrovolníka, překážky a omezení

Projektový a časový management – profesionální plán projektu, realizace projektu, úspěšné dokončení

Komunikace

 • zlepšení komunikace jako vyhnutí se nedorozumění/frustraci
 • základy moderování, komunikace v obtížných situacích

Jednání s lidmi

 • koordinace
 • osobní management
 • vyhledání dobrovolníků, vedení a rozvoj týmu, řešení konfliktů

Public Relations – vztahy s veřejností

 • efektivní prezentace k veřejnosti
 • tipy pro práci s médii

Management akcí – organizační metody

Síťování

 • podpora a spolupráce od ostatních lidí, organizací apod.
 • předpoklady networkera

Peníze – fundraising, financování a daně

 • metody fundraisingu, sponzoři
 • daňová pravidla a povinnosti

Pojištění a právo

 • pojištění a právní otázky týkající se autorství, ochrany dat, zdravotních záležitostí a práce se zranitelnými cílovými skupinami

Zaujala vás nabídka? Přihlášení nejpozději do 14.1.2022 na  e-mail  koordinatorka@nadobrovolnictvi.cz