Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Obsazeno :-) Kurz Fundraising pro koordinátory dobrovolnictví a NNO

V rámci semináře zacíleného na témata, jak postavit správnou strategii projektu, kde hledat zdroje a jak je oslovit, vás srdečně zveme

9.12.2022 (čas bude upřesněn)

na setkání se Simonou Bagarovou, která byla jednou z prvních lektorek, u kterých jsme se jako TOTEM, z.s. učili a získali neocenitelné informace a posilující zpětnou vazbu na naše první fundraisingové pokusy.

Něco o lektorce Simoně:

„Vystudovala jsem sociální práci, vybudovala neziskovou organizaci s 15 zaměstnanci a deseti milionovým rozpočtem.
Více než patnáct let  se věnuji managementu sociálních projektů a spolupráci mezi firmami a neziskovkami. Rozumím, co potřebují neziskovky a vím, co chtějí firmy. 

Pracovala jsem na desítkách projektů a se stovkami lidí. Nastavuji strategie, provázím projekty startem, restartem, změnou. Neziskovkám pomáhám být profesionály, dobře řídit projekty a umět na ně shánět peníze, firmám zase najít vhodné projekty a témata k podpoře.“

https://www.simonab.cz/reference/lide/

Máte zájem? Přihlaste se zde: