Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Kolik DOBRA je v Česku?

“Do dobrovolničení se zapojí ročně alespoň na hodinu více jak 15% dospělé populace. Dobrovolníci uvedli 57,6 hod jako průměr odpracovaného času za poslední rok. Míra dobrovolnictví žen (21,4 %) byla vyšší než míra dobrovolnictví mužů (16,9 %), muži ale uváděli větší počet „odpracovaných“ hodin dobrovolnictví. Ženy preferují dobrovolničení v oblasti sociální práce, muži spíše v rozvoji obcí, komunit.  Dobrovolnictví dnes přesahuje i offline svět – 5,1% dobrovolníků uvedlo, že se zapojilo online,” uvedl Dalibor Holý z ČSÚ.

V Praze dne 25. června 2024 bylo na tiskové konferenci představeno první celorepublikové šetření o dobrovolnictví v České republice. Tato významná očekávaná studie realizovaná Českým statistickým úřadem přináší komplexní pohled na stav dobrovolnictví v zemi. Cílem šetření bylo získat podrobný přehled o současném stavu míry a motivace zapojení dobrovolníků v Česku.

Znalost počtu a charakteristik lidí, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, stejně tak jako objemu hodin, které odpracují a jejich ochoty k účasti na dobrovolnické činnosti, jsou důležitým podkladem nejen pro definování politik státu, ale jsou klíčová pro strategické plánování organizací v regionech.

Lenka Vonka Černá, předsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, dále uvedla: “S dobrovolnickou činností se tazatelé nejvíce setkávali na venkově (40,6 %), oproti zastoupení ve městech (30%). Čím větší města, tím je menší podíl organizovaného dobrovolnictví a viditelný je vliv místních spolků a samospráv. Nejvyšší míru dobrovolnictví najdeme u lidí středního věku, mezi 25-64 lety vidíme podíl zapojených okolo 22 %.

Šetření bylo realizováno na vzorku 13,000 domácností z celé ČR, u lidí starších 15 let. Akce proběhla z iniciativy Úřadu vlády ČR a za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. Plán je opakovat průzkum jednou za čtyři roky.