Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Jednání k šetření dobrovolnictví s Českým statistickým úřadem

V pondělí 4. března 2024 se uskutečnilo jedno z řady jednání s Českým statistickým úřadem k šetření dobrovolnické činnosti v ČR.

Doposud, i přesto, že toto téma bylo řadu let diskutováno, nebyly v České republice (ČR) k dispozici relevantní informace o celkovém rozsahu dobrovolnické činnosti dospělých občanů – jedná se o činnost ve prospěch druhých, za kterou není žádná mzda ani očekávaná protislužba a ani nevyplývá z povinností vůči zaměstnavateli, škole atd.

V návaznosti na výsledky menšího šetření v roce 2021 iniciovalo Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřadu vlády v závěru roku 2022 jednání pracovní skupiny, v níž zasedli odborníci v oblasti dobrovolnictví a sociologických šetření, zástupci státní správy a ČSÚ. Prostřednictvím série schůzek se v první polovině roku 2023 podařilo ve spolupráci s odborníky z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Ústavu empirických výzkumů – STEM, Národní asociace dobrovolnictví, České rady dětí a mládeže a Ministerstva vnitra finalizovat zadání šetření. S ohledem na hlavní účel šetření, jímž je zajištění relevantních a mezinárodně srovnatelných dat v oblasti dobrovolnické angažovanosti v ČR, bylo zadání zpracováno v maximální možné míře dle doporučení Mezinárodní organizace práce.

Sběr dat proběhl od července do prosince 2023. Nyní dochází ke kontrole a zpracování dat. Dne 4. března 2024 se uskutečnila také další ze schůzek na ČSÚ, tentokrát k podobě výstupů šetření. Zveřejnění výsledků je plánováno na tiskové konferenci v červnu 2024.

Více informací sledujte: ZDE