Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Informační minimum pro dobrovolníky v sociálních službách – kurz ČČK Plzeň

Český červený kříž Plzeň město nabízí KURZ AKREDITOVANÝ MPSV! Informační minimum pro dobrovolníky v sociálních službách.🥳
V úvodu se účastníci seznámí se základním členěním sociálních služeb a cílovými skupinami.
Následující bloky zajistí jejich orientaci v základech BOZP (opomíjena nezůstává ani prevence bolestí zad) a bezpečnosti v rámci pohybových aktivit. V oblasti práva dochází k získání vhledu do tématu
lidských práv a povinné mlčenlivosti. V oblasti přímé péče získá účastník poznatky k – polohování, přesunu klienta, inkontinenci, poškození pokožky, podávání stravy nebo péči o mrtvé tělo.
Samozřejmostí je seznámení se s manipulací s lůžkem a jeho úprava. Lektoři nezapomínají ani na téma řešící první pomoc při dušení, komunikaci či psychohygienu nebo ochranné pomůcky.

Hlásit se můžete na: cckplzen.pr@gmail.com