Rubriky
Dny dobrovolnictví 2024

Do DD 2024 v Plzeňském kraji se zapojilo 534 dobrovolníků. A jak to všechno dopadlo?

Definice dobrovolnictví je sice trochu „suchá“, ale zato všeříkající: jde o činnost spočívající ve výkonu veřejně prospěšné aktivity přispívající k dosahování veřejného blaha, která je vykonávána dobrovolníkem ze svobodné vůle, ve volném čase a bez nároku na odměnu. Ptáte se: „Proč to ti lidé dělají? Co je k tomu vede? A co z toho mají?“. Odpověď je: „RADOST“.

O dobrovolníky všech věkových kategorií se v Plzeňském kraji stará už více než 25 let Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM. A právě v jeho režii se na konci dubna v regionu konaly Dny dobrovolnictví 2024. Za pouhých pět dní se zapojilo 69 neziskových organizací, škol, školek, sociálních i zdravotnických zařízení, a také firem a partiček kamarádů do 61 DOBROakcí, jejichž jediným cílem bylo někomu či něčemu pomoci bez nároku na jakoukoli odměnu. I když tou vždycky byla radost ze setkávání, pocitu potřebnosti a z úsměvů lidí, kterým bylo pomoženo…

Víte, kde i DOBRO uzdravuje?

Dny dobrovolnictví 2024 byly v Plzeňském kraji zahájeny konferencí s názvem Kde i DOBRO uzdravuje. Účastníci, kterých bylo téměř 200, se rekrutovali z řad neziskových organizací, zdravotnických i sociálních zařízení a dobrovolníků, a pocházeli z lokalit od Karlových Varů, přes Hradec Králové, Ostravu až po Zlín. Diskutovali o současnosti i budoucnosti dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnického i sociálního typu.

Maják – ocenění koordinátorů dobrovolnictví v Plzeňském kraji

Ambasadorem ocenění Maják – cena pro koordinátory dobrovolnictví v Plzeňském kraji se stal hejtman Plzeňského kraji Rudolf Špoták, který převzal záštitu nad dobrovolnickými aktivitami v regionu. Tímto krokem prokázal svůj respekt a uznání k dobrovolníkům a koordinátorům, kteří se nezištně angažují v pomoci bližním a ve prospěch komunity.

Ocenění Maják pro koordinátory dobrovolnických aktivit v Plzeňském kraji byla ve čtvrtek 25. dubna 2024 udělena v plzeňském TOTEMU. Převzala si je osobně či v zastoupení desítka „dobrých duší“, které svůj čas věnovaly či věnují jiným lidem a činnostem, tam kde je potřeba.

DOBROakce po celém regionu

Od 25. – 28. 4. 2024 se v plzeňském regionu se zapojilo celkem 26 měst a obcí, uskutečnilo se 60 DOBROakcí, jejichž cílem bylo udělat něco hezkého pro druhé a také představit dobrovolnictví široké veřejnosti. A to, že je dobrovolnická činnost opravdu pro každého, ukázala pestrost jednotlivých akcí: kdo měl energii, myl okna, zveleboval veřejné prostory, či vezl vozíčkáře na výlet; kdo mohl, pomáhal udělat pořádek v deskových hrách, či skladech; komu se chtělo, věnoval se dětem při venkovních i vnitřních aktivitách; někdo si vyzkoušel IT poradenství pro seniory, zorganizoval swap, společné opékání buřtů, nebo háčkoval svoje čtverce do dek v akce DEKApro Hospic sv. Lazara.

V letošním roce se do Dnů dobrovolnictví zapojilo 534 dobrovolníků, z nichž 212 si vyzkoušelo dobrovolnictví poprvé. Dobrovolníkem se totiž může stát kdokoli, kdo má hodinu volného času a je ochoten ji věnovat dobré věci. Studenti a studentky pomáhají nejen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, ale věnují se také dětem ze znevýhodněných rodin, pomáhají seniorům, organizují kulturní nebo sportovní akce. Starší ročníky pak třeba čtou dětem pohádky ve školkách a učí je práci se záhonky a rostlinami v komunitních zahradách.