Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Další zajímavé možnosti dobrovolnického zapojení v našem regionu

Organizace AFS  nás oslovila ke spolupráci s nabídkou dalších dobrovolnických příležitostí, možná právě pro vás…

Co je AFS?

AFS pomáhá lidem naučit se společnému životu – Světově významná organizace zabývající se mezikulturním vzděláváním. Celosvětové hnutí usilující o výchovu globálně smýšlejících občanů.

Hledají dobrovolníky od věku 15+ neomezeně:

Co o svém dobrovolnickém programu prozradili?

Naše aktivity, do kterých se můžou dobrovolníci zapojit, dělíme do 3 takzvaných pilířů:

1) hostitelský program/hosting – studium zahraničních studujících v České republice: kontaktní osoba zahraničního studenta nebo studentky, interview a komunikace s hostitelskými rodinami, soustředění pro zahraniční studující a plánování a organizování výletů a akcí pro studující, kteří jsou umístění ve tvé dobrovolnické skupině.

2) Vysílací/Sending program – studium českých středoškolských studujících v zahraničí – interview a komunikace se studujícími, kteří odjíždějí na programy, soustředění pro vysílané studující, zapojení navrátilců do dobrovolnictví, Buddy pro české studující.

3) školy a propagace AFS – prezentace AFS na školách, marketing, psaní článků, fundraising, spolupráce se školami, workshopy, sociální sítě, grafika, focení.

Další možnosti jsou organizování akcí pro ostatní dobrovolníky a dobrovolnice, školení dobrovolníků a doborvolnic…možnosti jsou doopravdy široké.

Naším dobrovolnicím a dobrovolníkům nabízíme i široké možnosti školení: od základů mezikulturního učení po soft skills např.: jak prezentovat, komunikovat nebo pracovat se stresem.

Více informací: https://www.afs.cz/o-afs/