Rubriky
Příběhy dobrovolnictví

Anna Srbová z Městské Charity Plzeň získala Maják 2024.

Anička Srbová je plzeňskou ikonou DOBRA a pomoci a je vzorem nám všem, kteří se jako koordinátoři dobrovolnictví snažíme o dobrou práci při vedení dobrovolníků, pomoci potřebným a  prezentaci dobrovolnictví.  Anička je nejen pracovitou, ale také obdivuhodnou osobností. Stála u zrodu Městské charity Plzeň a od té doby se věnuje naplňování svého celoživotního poslání – pomáhat druhým. Její přínos ve vedení projektů Pomoc vězňům a Osobní asistence, její podpora dobrovolnické práce v pobytových a dalších službách Městské charity, je nepřehlédnutelný. Díky jejímu dlouholetému vedení, nadšení a inspiraci se dobrovolnické aktivity v Městské charitě Plzeň rozrostly a poskytují pomoc těm, kteří ji potřebují.

V současné době Anička působí jako koordinátorka dobrovolníků pro Tříkrálovou sbírku, a přestože zastává tuto pozici, sama aktivně pomáhá lidem v nouzi. Její závazek a nasazení při práci s bezdomovci, narkomany, matkami s dětmi v těžkých životních situacích, odsouzenými ve vězení, seniory a dlouhodobě nemocnými jsou nepopiratelné. Anička není jen koordinátorkou, ale také skutečným dobrovolníkem, který v praxi naplňuje hodnoty solidarity a pomoci druhým.

Její aktivní účast v životě komunity zahrnuje nejen práci s lidmi v nouzi, ale také zapojení do kulturních a náboženských akcí. Anička navštěvuje Domov svaté Zdislavy, kde se věnuje dětem a jejich matkám, pomáhá rodinám v těžké životní situaci a hraje na varhany či klávesy při bohoslužbách. Její přítomnost a péče přináší radost a úlevu těm, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Anička Srbová je vzorem lidskosti, soucitu a odhodlání. Její neochvějné úsilí v práci s dobrovolníky a pomoc potřebným jsou životní hodnoty, které představuje a kterých si nesmírně vážíme. Anička získala spoustu velkých cen, řádů i státních ocenění, ale přesto věříme, že naše upřímné poděkování jí udělá radost, jako nám dělá radost setkání s ní.