Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

RDC se stále setkávají a společně rozvíjejí

Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ sice již splnil své poslání, kdy hlavním cílem bylo vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně (=uvedeno v dvouletém projektu).

Koordinátoři projektu i nyní, kdy se zaměřují především na krizové dobrovolnictví, sdílí zkušenosti s uprchlíky z Ukrajiny či krizí, jako bylo tornádo na Moravě. Předávají si praktické informace (např. jak pojistit dobrovolníka, který jede do zahraničí, administrace spontánních dobrovolníků), či sdílí aktivity z regionů (např. firemní dobrovolnictví, nominace na cenu Křesadlo). 

Koordinátoři dostávají prostor přispět k rozvoji všech zúčastněných organizací, předejít problémům, konzultovat otázky s jinými odborníky, najít společná řešení. Projekt je stále živý, rozvíjí se a i nadále plní svou úlohu. Pokud chcete vědět více, kontaktujte právě své RDC, které vám odpoví na otázky, či sdělí více ke své činnosti. 

Autor článku Jiří Gabriel Kalima (RDC Jihočeského kraje)