Školení dobrovolníků – školíte v této době i dobrovolníky, kteří nepomáhají v rámci corona krize?

Co se týká dobrovolníků mimo pandemii, pokud s organizací uzavřeme smlouvu o vysílání dobrovolníků, připravujeme, školíme, zasmluvňujeme, supervidujeme a pojišťujeme jejich dobrovolníky pro jakoukoli činnost, kterou pro organizaci dělají.

Smlouvu o vysílání dobrovolníků uzavírá „vysílající organizace = organizace s akreditovaným programem dle zákona 198/2002 sb. o dobrovolnické službě“ s přijímající organizací.

Podmínkou uzavření smlouvy ze strany přijímající organizace je určení kontaktní osoby, která se pak o dobrovolníka v organizaci stará (k té dokládáme v rámci akreditace dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě její nejvyšší vzdělání a pozici v organizaci), pak dokument popisující, jak je dobrovolník speciálně proškolen pro konkrétní práci v konkrétní organizaci (my zajišťujeme obecné proškolení).

Zasmluvnění dobrovolníci vedou svoji docházku v systému KoDa (dobrovolnická databáze s komplexními informacemi) a kontaktní osoba ji schvaluje. Oba mají do aplikace svůj přístup. Dobrovolník vidí svoji docházku, kontaktní osoba pak svůj projekt (seznam dobrovolníků, kontakty na ně, docházku, kterou schvaluje). Pokud Vám bude připadat spolupráce zajímavá, TOTEM, z. s. bude rád pro vaši organizaci vysílající organizací.