Rubriky
Co je u nás v regionu nového

Dobrovolníci v boji s covidem pod vedením plzeňského Českého červeného kříže

Sto padesát účastníků z Plzně a okolí má za sebou jednodenní kurzy „Moderní ošetřovatelství v praxi.“ Někteří  z nich se už zapojili do projektu M-72 a pomáhali v nemocnicích ve Stodě, v Domažlicích a v Karlových Varech, jiní pomáhají v zařízeních sociální péče. S touhou pomáhat přicházejí lidé z nejrůznějších oborů – od pedagogických přes technické až po obchodní či HR manažery nebo operátory výroby.

Mnoho z účastníků vnímá kurz nejen, jako možnost pomoci v současné pandemické situaci, ale také jako přípravu na případnou péči o člena domácnosti.

Nejeden účastník je překvapený převahou praktické výuky, kterou vedeme zážitkovou formou a tvoří minimálně 2/3 celého kurzu. Samozřejmostí je vyzkoušení si péče o druhého, určitou „specifikou“ našeho snažení je pak tzv. sebezkušenost. Účastníci si tak péči o druhého zažijí na vlastní kůži. Jaké to je, když je jim podávána strava, jsou polohování nebo dochází k výměně inkontinenčních pomůcek. Ani teoretická část není podle absolventů nuda. Rozvíjí totiž poznatky, které získaly u lůžka. Výklad je doplněný prezentacemi s fotografiemi z reálné praxe.

Lektoři usilují o diskuzi a dialog, s cílem formovat účastníky a vést je k reflexi. Mezi nejoblíbenější témata teoretické části patří komunikace a lidská práva. V komunikaci se krom běžných základů pečlivě věnujeme také komunikaci s umírajícími, seniory nebo specifikům u různých druhů postižení. Potěšením pro náš lektorský sbor jsou milé a pozitivní zpětné vazby, které zanechávají účastníci anonymně po kurzech. 

Pokud chcete i Vy přiložit ruku k dílu, neváhejte a přihlaste se zde:  https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/