Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Školení První pomoci pro pracovní i dobrovolnický tým poskytne Český červený kříž

Pokud potřebujete proškolit pracovní tým nebo svůj dobrovolnický tým v oblasti První pomoci, doporučujeme rozhodně školení ČČK, které je interaktivní a připravené tak, že si každý rozhodně zapamatuje, jak pomoci člověku v bezvědomí, jak resuscitovat, co dělat, když… jaké jsou příznaky infarktu, mrtvice… co rozhodně nedělat u křečových záchvatů, a že nemusí být jen epileptické… […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Pozvánka na červnovou DobroSnídani na téma „Komunitní centrum“

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na DobroSnídani online, kterou organizuje Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje, provozované TOTEM, z. s., v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví (Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724. Projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.). „DobroSnídaně je ideální místo pro inspirativní setkávání nad aktuálními tématy, která přinášejí […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Vyjeďte na dobrovolnictví do Gruzie

Dlouhodobé dobrovolnictví přes Evropský sbor solidarity je ideální příležitostí na zintenzivnění dopadu své dobrovolnické činnosti. Kombinace s nádhernou gruzínskou krajinou a svéráznou kulturou slibují zážitek a zkušenost na celý život. Láká tě strávit 10 měsíců dobrovolničením v gruzinském Ozurgeti? Je ti mezi 18 a 30 lety? V rámci Evropského sboru solidarity (dříve EVS) se můžeš vydat do […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Školení pro dobrovolníky Tábory od A do Zet

Chystáte se letos jako dobrovolník na letní příměstský nebo pobytový tábor? Běží vám hlavou, že třeba nebudete všechno s dětmi umět a zvládat? Chcete první prázdninový den strávit s námi a získat nové dovednosti, informace, sdílet zkušenosti? Chcete se naladit a těšit na děti, hry, akce, rituály a všechno, co takový tábor přináší? 1. července […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Pátý Den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji

Dny otevřených dveří v Plzeňském kraji, které realizuje RDC PK při TOTEM, z.s.,  se staly pravidelnou možností setkávat se s tématikou dobrovolnické pomoci z různých úhlů pohledu. Nabízí možnost sdílení zkušeností a řešení problémů aktivním dobrovolnickým organizacím, centrům a projektům v rámci DobroSnídaní určených pro koordinátory dobrovolnictví. Ti, kteří se teprve chystají organizovanou dobrovolnickou činnost startovat, mohou najít odbornou […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Pozvánka na květnovou DobroSnídani

Přijměte pozvání na další DobroSnídani (online) pro koordinátory dobrovolníků v přijímajících organizacích, v lokálních dobrovolnických centrech a v dalších dobrovolnických projektech v Plzeňském kraji. Pojďme se potkat nad dopolední kávou nebo čajem a  sdílet své zkušenosti a nápady „jak na to“.  Tentokrát se budeme s lektorkou a ředitelkou Českého centra fundraisingu, z. s., paní Janou Ledvinovou věnovat tématu Jak neuvíznout v účetnictví NNO. Blíže […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Seminář pro dobrovolníky „Arteterapie barevná sebereflexe“

Termín 26.5  a 9.6.2021  16:00 – 18:00 hod. “Všichni jsme tvořivé bytosti, jen se nesmíme bát… každý z nás umí malovat, zpívat a tančit…a ty dnes můžeš začít s námi …” odpočinkový program s ARTE tvořivým zaměřením s velkým potenciálem sebepoznání. Vzdělávací kurz pro dobrovolníky, pracující s klienty v různých organizacích a službách. Praktické zaměření […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

V. Den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji

Ve středu 26.5.2021 se od 10 do 18 hodin uskuteční v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM již pátý den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Od 10 do 12 hodin bude probíhat online DobroSnídaně na téma „Jak neuvíznout v ÚČETNICTVÍ NNO aneb dary vs. sponzoring, organizace sbírek, daňové úlevy pro dárce, fundraising (pro zástupce LDC, dobrovolnických […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

Poslední dubnová DobroKavárna

Ve středu 28. dubna proběhne v rámci IV. dne otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji od 16:00 poslední dubnová online DobroKavárna. Její součástí bude kromě Základního školení pro zájemce o dobrovolnictví také první část vzdělávacího kurzu Online svět – jak ho užívat i jak mu nepodlehnout (více informací a možnost registrace zde). Vše bude probíhat […]

Rubriky
Vzdělávání a jiné akce

IV. Den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji

I přes nepříznivé epidemiologické podmínky se ve středu 28.4.2021 od 10 do 18 hodin uskuteční v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM již čtvrtý den otevřených dveří dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Vzhledem ke stávajícímu omezení kontaktů budou některé jeho části probíhat online. Od 10 do 12 hodin bude probíhat online DobroSnídaně na téma JAK SE NÁM DAŘÍ? […]